Sähköinen kuljetustilaus

Rekrytointilomake

Henkilörekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:

Ajomestarit Oy
Rounionkatu 77
37150 Nokia

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Mika Hakala
Rounionkatu 77
37150 Nokia
Puh: +358 400 505 845
Sähköposti: mika.hakala@ajomestarit.fi

3. Rekisterin nimi:

Ajomestarit Oy:n rekrytointilomake

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Rekisterin tarkoitus on ylläpitää tiedostoa Ajomestarit Oy:n hakeneista työnhakijoista. Hakemus on avoin hakemus jonka tietoja säilytetään rekisterissä tarpeen mukaan.

5. Rekisterin tietosisältö:

Työnhakulomakkeisiin sisältyvät seuraavat tiedot: Tieto siitä, millaista työtä henkilö hakee (työtehtävä, työsuhteen muoto, paikkakunta) sekä seuraavat henkilötiedot: nimi, syntymäaika, osoitetiedot, puhelin- ja muut yhteystiedot, koulutus- ja työkokemustiedot, ajokorttiluokka.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot välittää henkilö itse.

7. Tietojen luovutukset:

Tietoja ei luovuteta Ajomestarit Oy:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteita säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kumpaankin rekisteriin on pääsy vain rekrytointia hoitavalla henkilöllä.

9. Tarkastusoikeus:

Hakemuksen lähettäneellä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tietojensa poistoon rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Evästeet